Tìm kiếm

30 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [All IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 | Tesco UK [Clean IMEI] giảm còn 25 Credit (500k) thời gian 1-7 Ngày

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [Clean IMEI] giá 105 Credit (2100k) thời gian 1-10 Ngày

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [All IMEI] giá 120 Credit (2400k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - 3 Hutchison Sweden

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - 3 Hutchison Sweden giảm còn 50 Credit (1000k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI] giảm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI] giảm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

24 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA [Stable]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 2 Credit (40k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 5 Credit (100k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)
+ 30 Credit (600k) 1-10 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 48 Credit (960k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 55 Credit (1100k) 1-10 Ngày (6,6Plus - All IMEI)
+ 81 Credit (1620k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/
*** Tỷ lệ thành công cao và ổn định nhất

20 thg 12, 2014

► iCloud ID Remove Service - All iDevices [Lost | Erase Supported]

► Thêm dịch vụ iCloud ID Remove Service - All iDevices [Lost | Erase Supported] giá 155 Credit thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/
Lưu ý:
► Tỷ lệ thành công 70-80%
► Nếu trục trặc, thời gian có thể chậm 15-20 Ngày, không đặt hàng nếu không thể chờ
► Dịch vụ hỗ trợ các máy bị báo mất / thiết bị đã bị xóa như Hình
► Sau khi đặt hàng quay video (Ngôn ngữ Tiếng Anh) như Video mẫu sau đó tải lên Youtube và nhập link vào Ghi chú
► Đợn hàng sai IMEI hoặc không có video sẽ không hoàn trả Credit

18 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Canada Service

► Mở lại dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Canada Service giá 45 Credit (900k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

28 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 4 Credit (80k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 5 Credit (100k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)
+ 30 Credit (600k) 1-10 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 48 Credit (960k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 81 Credit (1620k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/
*** Tỷ lệ thành công cao hơn, ổn định hơn các nguồn giá rẽ

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada giá 95 Credit (1900k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Vodafone UK [Premium]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Vodafone UK [Premium] giãm còn 95 Credit (1700k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 UK [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 UK [Clean IMEI] giảm còn 28 Credit (560k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange | T-Mobile | EE UK [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange | T-Mobile | EE UK [Clean IMEI] giá 95 Credit (1900k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Movistar Spain [Premium]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Movistar Spain [Premium] giảm còn 8 Credit (160k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange Spain [Premium]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange Spain [Premium] giảm còn 15 Credit (300k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Vodafone Spain [Premium]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Vodafone Spain [Premium] giảm còn 25 Credit (500k) thời gian 24-48h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus - Telia Sweden

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telia Sweden giảm còn 53 Credit (1060k) thời gian 24-72h

► Unlock iPhone 5C, 5S, 6, 6 Plus - Telia Sweden giá 57 Credit (1140k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 6, 6 Plus - 3 Hutchison Sweden

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6 Plus - 3 Hutchison Sweden giá 55 Credit (1100k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► iPhone 6 Nguyên Seal

Còn một số IP6 nguyên seal chưa active new 100% Quốc tế hàng Obama (LL/A USA) chuẩn ko cần chỉnh, new 100% nên khỏi phải nói dài dòng, mua bán tại nhà bao test thoải mái

6 16GB Gold (World) = 16tr7
6 16GB Silver (World) = Tạm hết, vài ngày nữa về tiếp
6 16GB Gray (World) = Tạm hết, vài ngày nữa về tiếp

6 64GB Gold (World) = Tạm hết, vài ngày nữa về tiếp
6 64GB Silver (World) = 19tr1
6 64GB Gray (World) = Tạm hết, vài ngày nữa về tiếp

Hotline: 0988885338 (Mr.Vinh)
Địa chỉ: 
58/7A Cao Văn Lầu P1 Q6 


up vài tấm cho có gọi là.....


25 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 9 Credit (180k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 13 Credit (260k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)

+ 32.5 Credit (650k) 1-10 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 52.5 Credit (1050k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 83 Credit (1660k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Sprint - Virgin - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier] giá 85 Credit (1700k) thời gian 1-20 Ngày
(Thông thường được hoàn thành trong 3-5 ngày)
http://gsm-server.net/

Lưu ý:
+ Dịch vụ này không bảo hành sau khi IMEI được mở khóa thành công
+ Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới, bao gồm US Sprint - Virgin - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo...và nhiều nhà mạng khác không có trên danh sách dịch vụ (Ngoại trừ US Cicket và Flex Policy)
+ Hỗ trợ tất cả loại IMEI Blacklisted | Blocked | Not Found | Unpaid Bill,...

21 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI] giá 20 Credit (400k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

18 thg 11, 2014

► Mở lại dịch vụ Remove ICloud Password - All IDevices [Clean IMEI] giá 199 Credit (3980k) thời gian 1-10 Ngày

► Mở lại dịch vụ Remove ICloud Password - All IDevices [Clean IMEI] giá 199 Credit thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/
Lưu ý: 
+ Tỷ lệ thành công 80-90%
+ Nếu trục trặc, thời gian xử lí có thể chậm 15-20 Ngày, không đặt hàng nếu không thể chờ
+ Qúy khách nhấp xem hình và kiểm tra máy trước khi đặt hàng, chỉ chấp nhận máy có thông báo như Hình 1 (Hình trái ngoài cùng)
+ Sau khi đặt hàng phải quay phim + chụp hình (Ngôn ngữ Tiếng Anh) số IMEI và màn hình Active gửi vào mail: vinh_unlockcellphone@yahoo.com
+ Sai IMEI, IMEI không có phim/hình hoặc thông báo không giống Hình 1 không được hoàn trả Credit► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 12 Credit (240k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 20 Credit (400k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)

+ 32.5 Credit (650k) 1-10 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 55 Credit (1100k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 83 Credit (1660k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

9 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI] giảm còn 85 Credit (1700k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

8 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI] giá 25 Credit (500k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

6 thg 11, 2014

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier] giá 115 Credit (2300k) thời gian 1-20 Ngày (Thông thường được hoàn thành trong 2-3 ngày)

Lưu ý: 
+ Dịch vụ này không bảo hành sau khi IMEI được mở khóa thành công
+ Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới, bao gồm US Sprint - Virgin - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo...và nhiều nhà mạng khác không có trên danh sách dịch vụ (Ngoại trừ US Cicket và Flex Policy)
+ Hỗ trợ tất cả loại IMEI Blacklisted | Blocked | Not Found | Unpaid Bill,...

3 thg 11, 2014

Thông báo quan trọng: Qúy khách cần lưu ý

Lưu ý:
Hiện nay có một số phản hồi về việc IMEI iPhone mua code xong bị khóa lại khi lên iOS 8.Tình trạng như sau:
- Máy đang iOS 7 gửi imei mua code -> nhận kết quả Unlocked -> Update/restore lên iOS 8 bằng iTunes -> bị khóa lại.
Để tránh bị khóa lại sau khi mua code, quý khách nên làm thao tác sau:
Cách 1.Nâng cấp iPhone lên iOS 8 trước khi gửi imei mua code -> Unlock xong, quý khách active máy qua itunes hay wifi thoải mái. (Khuyến cáo nên dùng cách này)
Cách 2.Nếu quý khách gửi IMEI mua code xong, máy vẫn đang là iOS 7 thì quý khách chú ý quan trọng là Active máy bằng Wifi (không active bằng itunes) để tránh bị khóa lại. Sau khi active xong, quý khách nâng cấp iOS 8 bình thường. (Không khuyến cáo dùng cách này)
Đây là tình trạng lỗi chung trên toàn thế giới, không phải chỉ riêng code bên chúng tôi, quý khách vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn để tránh gặp phải vấn đề trên

29 thg 10, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Worldwide [Any country & carrier] giãm còn 110 Credit (2200k) thời gian 1-20 Ngày
► Unlock iPhone 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier] giãm còn 140 Credit (2800k) thời gian 1-20 Ngày
http://gsm-server.net/
Lưu ý:
+ Dịch vụ này không bảo hành sau khi IMEI được mở khóa thành công
+ Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới, bao gồm US Sprint - Virgin - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo...và nhiều nhà mạng khác không có trên danh sách dịch vụ (Ngoại trừ US Cicket và Flex Policy)
+ Hỗ trợ tất cả loại IMEI Blacklisted | Blocked | Not Found | Unpaid Bill,...

28 thg 10, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 6 Credit (120k) 24-72h (3GS,4,4S - Clean IMEI)
+ 8 Credit (160k) 24-72h (5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 12.5 Credit (250k) 1-5 Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)
+ 20 Credit (400k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)
+ 65 Credit (1300k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 85 Credit (1700k) 24-48h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

24 thg 10, 2014

►Check IMEI iPhone/iPad Carrier, Simlock & Find my iPhone (iCloud) - Full Info

►Check IMEI iPhone/iPad Carrier, Simlock & Find my iPhone (iCloud) - Full Info 

Kiểm tra thông tin nguồn gốc iPhone/iPad bị khóa bởi nhà mạng nào, trạng thái khóa, trạng thái iCloud 
Thời gian check 1-10 giây

1 Check = 1 Credit = 20.000 Vnđ
http://gsm-server.net/check-info-iphone

18 thg 10, 2014

12 thg 10, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 8 Credit (160k) 24-72h (3GS,4,4S - Clean IMEI)
+ 10 Credit (200k) 24-72h (5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 20 Credit (400k) 1-5 Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)

+ 27.5 Credit (550k) 24-48h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 90 Credit (1800k) 24-48h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

10 thg 10, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Orange Spain

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Orange Spain giá 22 Credit (440k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Sasktel Canada

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Sasktel Canada [Premium] giá 80 Credit thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada giá 100 Credit (2000k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Fido | Rogers Canada giãm còn 35 Credit (700k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI] giãm còn 90 Credit (1800k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

5 thg 10, 2014

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Vodafone UK

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Vodafone UK [Clean IMEI] giá 40 Credit (800k) thời gian 1-7 Ngày
► Unlock iPhone 6, 6Plus - Vodafone UK [All IMEI] giá 140 Credit (2800k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - SFR France [Blacklisted]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - SFR France [Blacklisted] giá 60 Credit (1200k) 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 6, 6Plus - T-Mobile USA [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 6, 6Plus - T-Mobile USA [Clean IMEI] giãm còn 125 Credit (2500k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+ - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 9.5 Credit (190k) 1-5 Ngày (3GS,4,4S - Clean IMEI)
+ 12 Credit (240k) 1-5 Ngày (5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 27.5 Credit (550k) 1-5 Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)

+ 30 Credit (600k) 24-48h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 92.5 Credit (1850k) 24-48h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

25 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Unpaid Bill | Not Found] giãm còn 13 Credit (260k) thời gian 1-24h

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blacklisted] Fast giãm còn 30 Credit (600k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

16 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA [Clean IMEI] giãm còn 110 Credit (2200k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

15 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 14 Credit (280k) 1-5 Ngày (3GS,4,4S - Clean IMEI)
+ 15 Credit (300k) 1-5 Ngày (5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 33 Credit (660k) 24-48h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 99 Credit (1980k) 24-48h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [All IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI] giãm còn 20 Credit (400k) thời gian 1-3 Ngày
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [All IMEI] giãm còn 50 Credit (1000k)  thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

14 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Telus | KooDo Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Telus | KooDo Canada giãm còn 70 Credit (1400k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Bell Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Bell Canada [Clean IMEI] giãm còn 85 Credit thời gian 1-7 Ngày
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Bell Canada [All IMEI] giá 95 Credit thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

13 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada giãm còn 37.5 Credit (750k) thời gian 1-4 Ngày
http://gsm-server.net/

7 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Worldwide [Any country & carrier]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Worldwide [Any country & carrier] giãm còn 110 Credit (2200k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới, bao gồm US Sprint - Cricket - Virgin - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo...và nhiều nhà mạng khác không có trên danh sách dịch vụ

1 thg 9, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA
+ 14 Credit (280k) 1-5 Ngày (4,4S - Clean IMEI)
+ 19 Credit (380k) 1-5 Ngày (5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 37 Credit (740k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
http://gsm-server.net/

10 thg 8, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI] giãm còn 25 Credit (500k) thời gian 1-3 Ngày
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Barred] giãm còn 65 Credit (1300k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

21 thg 7, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA
+ 14 Credit (280k) 1-5 Ngày (4,4S,5 - Clean IMEI)
+ 19 Credit (380k) 1-5 Ngày (5C,5S - Clean IMEI)
+ 45 Credit (900k) 24-72h (4,4S,5 - All IMEI)
+ 50 Credit (1000k) 24-72h (5C,5S - All IMEI)
http://gsm-server.net/

10 thg 7, 2014

► Thêm dịch vụ Unlock IPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Movistar Telefonica Venezuela

► Thêm dịch vụ Unlock IPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Movistar Telefonica Venezuela giá 20 Credit (400k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

9 thg 7, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada giãm còn 60 Credit (1200k) thời gian 1-4 Ngày
http://gsm-server.net/

8 thg 7, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Worldwide [Any country & carrier]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Worldwide [Any country & carrier] giãm còn 130 Credit (2300k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

P/S: Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới như: US Sprint - Virgin - Cricket - Japan KDDI Au - US T-Mobile Blacklist,....

6 thg 7, 2014

Nhận xóa iCloud - Gỡ iCloud - Remove iCloud = IMEI, ko giữ máy, ko teamviewer, ko làm phần cứng, tất cả iPhone iPad iPod

► Mở lại dịch vụ Clear iCloud Password - iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, iPad, iPod giá 155 Credit (3100k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Lưu ý: Dịch vụ chỉ hỗ trợ IMEI Clean, quý khách vui lòng kiểm tra màn hình máy phải được thông báo đúng như Hình 1 (Hình ngoài cùng bên trái), nếu gửi IMEI Lost and erased như hình 2, hình 3 sẽ không được hoàn trả

P/S: xóa iCloud - Gỡ iCloud - Remove iCloud = IMEI, ko giữ máy, ko teamviewer, ko làm phần cứng, ko cần số đt/email, làm đc tất cả iPhone iPad iPod

3 thg 7, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Vodafone - O2 UK

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 UK [Clean IMEI] giãm còn 31 Credit (620k) thời gian 1-7 Ngày
► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Vodafone UK [Clean IMEI] giãm còn 42 Credit (840k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

21 thg 6, 2014

► Unlock code Samsung USA - EU

► Unlock code Samsung USA [All Model - S5 Supported] giãm còn 28 Credit (560k) thời gian 1-3 Ngày
► Unlock code Samsung EU [All Model - S5 Supported] giá 25 Credit (500k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

15 thg 6, 2014

Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada giãm còn 70 Credit (1400k) thời gian 1-4 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock code HTC

► Unlock code HTC
+ 2009<>2012 giãm còn 4 Credit (80k) 1-3h
+ 2013<>2014 giãm còn 5 Credit (100k) 1-3h
+ HTC Super New & Not Found [M8 Supported] giãm còn 15 Credit (300k) 1-24h
http://gsm-server.net/

4 thg 6, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA
+ 18 Credit (360k) 24-72h (4,4S,5 - Clean)
+ 25 Credit (500k) 24-72h (5C,5S - Clean)
+ 115 Credit (2300k) 1-15 Ngày (All iPhone - Premium)
http://gsm-server.net/

27 thg 5, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blocked | Blacklisted] Slow giãm còn 30 Credit (600k) thời gian 1-3 Ngày
► [Blocked | Blacklisted] Fast giãm còn 40 Credit (800k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

14 thg 5, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 UK

► Unlock iPhone 5C, 5S - O2 UK [Clean IMEI] giãm còn 38 Credit (760k) thời gian 1-7 Ngày
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 UK [Blocked | Blacklisted] giá 55 Credit (1100k)
+ 5C, 5S - O2 UK [Blocked | Blacklisted] giá 95 Credit (1900k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

12 thg 5, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blocked | Blacklisted] Fast

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blocked | Blacklisted] Fast giãm còn 65 Credit (1300k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

30 thg 4, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada giãm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-4 Ngày
http://gsm-server.net/

25 thg 4, 2014

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange Spain [All IMEI]

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange Spain [All IMEI] giá 25 Credit (500k) thời gian 1-12 Giờ
http://gsm-server.net/

9 thg 4, 2014

6 thg 4, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - ATT USA Good Service

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA
+ 30 Credit (600k) 1-7 Ngày (4,4S,5 - Clean)
+ 40 Credit (800k) 1-3 Ngày (4,4S,5 - Clean)
+ 35 Credit (700k) 1-7 Ngày (5C,5S - Clean)
+ 45 Credit (900k) 1-3 Ngày (5C,5S - Clean)
+ 115 Credit (2300k) 1-10 Ngày (All iPhone - Premium)
http://gsm-server.net/