Tìm kiếm

30 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [All IMEI]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - O2 | Tesco UK [Clean IMEI] giảm còn 25 Credit (500k) thời gian 1-7 Ngày

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [Clean IMEI] giá 105 Credit (2100k) thời gian 1-10 Ngày

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - O2 | Tesco UK [All IMEI] giá 120 Credit (2400k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - 3 Hutchison Sweden

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - 3 Hutchison Sweden giảm còn 50 Credit (1000k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI] giảm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Bell Canada [All IMEI] giảm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

24 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA [Stable]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 2 Credit (40k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 5 Credit (100k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)
+ 30 Credit (600k) 1-10 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 48 Credit (960k) 24-72h (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 55 Credit (1100k) 1-10 Ngày (6,6Plus - All IMEI)
+ 81 Credit (1620k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/
*** Tỷ lệ thành công cao và ổn định nhất

20 thg 12, 2014

► iCloud ID Remove Service - All iDevices [Lost | Erase Supported]

► Thêm dịch vụ iCloud ID Remove Service - All iDevices [Lost | Erase Supported] giá 155 Credit thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/
Lưu ý:
► Tỷ lệ thành công 70-80%
► Nếu trục trặc, thời gian có thể chậm 15-20 Ngày, không đặt hàng nếu không thể chờ
► Dịch vụ hỗ trợ các máy bị báo mất / thiết bị đã bị xóa như Hình
► Sau khi đặt hàng quay video (Ngôn ngữ Tiếng Anh) như Video mẫu sau đó tải lên Youtube và nhập link vào Ghi chú
► Đợn hàng sai IMEI hoặc không có video sẽ không hoàn trả Credit

18 thg 12, 2014

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Canada Service

► Mở lại dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Canada Service giá 45 Credit (900k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/