Tìm kiếm

29 thg 1, 2015

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA [Clean IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA [Clean IMEI] giảm còn 107 Credit (2140k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock code All brand | All model - AT&T USA (Premium - Not iPhone)

► Thêm dịch vụ Unlock code All brand | All model - AT&T USA (Premium - Not iPhone) giá 32.5 Credit (650k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

Lưu ý:
► Dịch vụ này hỗ trợ tất cả thương hiệu/ tất cả kiểu máy khóa mạng AT&T USA như: Lumia, Samsung, Amazon, Sharp, Sidekick, Kyocera,....(ngoại trừ iPhone)
► Hỗ trợ tất cả các loại IMEI Blacklisted | Blocked | Not Found | Unpaid Bill,...(bao gồm Lumia 3530xxx + Not found, Samsung Not found)


25 thg 1, 2015

► Remove ICloud Password - All IDevices [Clean IMEI]

► Remove ICloud Password - All IDevices [Clean IMEI] giảm còn 175 Credit thời gian 1-20 Ngày
http://gsm-server.net/


24 thg 1, 2015

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier - No Relock]

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 6, 6Plus - Worldwide [Any country & carrier - No Relock] giá 120 Credit (2400k) thời gian 1-5 Ngày (thông thường 2 3 ngày xong)
http://gsm-server.net/

Lưu ý:
+ Dịch vụ này được bảo hành vĩnh viễn, nếu bị khóa lại chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc mở khóa lại lần nữa
+ Hỗ trợ tất cả nhà mạng trên thế giới, bao gồm US Sprint - Virgin - Cricket - T-Mobile Blacklisted, Japan Au KDDI - Softbank - Docomo...và nhiều nhà mạng khác không có trên danh sách dịch vụ
+ Hỗ trợ tất cả loại IMEI Blacklisted | Blocked | Not Found | Unpaid Bill,...

21 thg 1, 2015

► Check IMEI iPhone/iPad Carrier, Simlock & Find my iPhone (iCloud) - Full Info

► Check IMEI iPhone/iPad Carrier, Simlock & Find my iPhone (iCloud) - Full Info
Kiểm tra thông tin nguồn gốc iPhone/iPad bị khóa bởi nhà mạng nào, trạng thái khóa, trạng thái iCloud 
Thời gian check 1-10 giây

1 Check = 0.8 Credit = 16.000 Vnđ


13 thg 1, 2015

► Unlock, mở mạng iPhone AT&T Mỹ

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - AT&T USA
+ 2 Credit (40k) 24-72h (3GS,4,4S,5,5C,5S - Clean IMEI)
+ 5 Credit (100k) 24-72h Ngày (6,6Plus - Clean IMEI)

+ 30 Credit (600k) 1-12 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 52 Credit (1040k) 1-5 Ngày (4,4S,5,5C,5S - All IMEI)
+ 79 Credit (1580k) 24-72h (6,6Plus - All IMEI)
http://gsm-server.net/

*** Tỷ lệ thành công cao và ổn định nhất

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Telus | KooDo Canada [All IMEI] giảm còn 65 Credit (1300k) thời gian 24-72h

► Unlock iPhone 6, 6Plus - Telus | KooDo Canada [All IMEI] giảm còn 70 Credit (1400k) thời gian 24-72h
http://gsm-server.net/

12 thg 1, 2015

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - SFR France [Clean IMEI] giảm còn 17.5 Credit (350k) thời gian 24-48h

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - SFR France [All IMEI] giảm còn 40 Credit (800k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Fido | Rogers Canada [All IMEI]

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus - Fido | Rogers Canada [All IMEI] giãm còn 17.5 Credit (350k) thời gian 24-48h
http://gsm-server.net/