Tìm kiếm

31 thg 12, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 UK [Blocked | Blacklisted]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 UK [Blocked | Blacklisted] giãm còn 65 Credit (1300k) thời gian 1-7 Ngày
http://gsm-server.net/

29 thg 12, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working - Good Service 100% Done

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA 100% Done
+ 55 Credit (1100k) 1-15 Ngày (Out of contract)
+ 120 Credit (2400k) 1-24h (All iPhone - All IMEI)
http://gsm-server.net/

28 thg 12, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange | Swisscom Switzerland

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange Switzerland giãm còn 10 Credit (200k) thời gian 1-24h
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Swisscom Switzerland giãm còn 5 Credit (100k) thời gian 1-3h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone | Spain Default

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Spain [All IMEI] giãm còn 16 Credit (320k) thời gian 1-24h
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Spain Default [All IMEI] giá 20 Credit (400k) thời gian 24-48h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - SFR France [Not Found]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - SFR France [Not Found] giãm còn 15 Credit (300k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - TDC + Telenor Denmark

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - TDC Denmark giãm còn 10 Credit (200k) thời gian 1-3h
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telenor Denmark giãm còn 10 Credit (200k) thời gian 1-3h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Claro + Entel Chile

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Claro Chile giãm còn 16 Credit (320k) thời gian 1-4 Ngày
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Entel Chile giãm còn 16 Credit (320k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Claro | Oi | TIM | Vivo Brazil

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Claro | Oi | TIM | Vivo Brazil giãm còn 7 Credit (140k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

26 thg 12, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blocked | Blacklist] Fast

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Blocked | Blacklist] Fast giãm còn 60 Credit (1200k) thời gian 24-36h
http://gsm-server.net/

19 thg 12, 2013

Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA [Good Service]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
+ 55 Credit (1100k) 1-15 Ngày (Out of contract)
+ 123 Credit (2460k) 1-15 Ngày (All iPhone)
+ 145 Credit (2900k) 24-48h (All iPhone)
http://gsm-server.net/

18 thg 12, 2013

► Unlock code Samsung USA & EU

► Unlock code Samsung USA [All Model] giá 30 Credit (600k) thời gian 1-24h
► Unlock code Samsung Europe giá 15 Credit (300k) thời gian 1-3h
http://gsm-server.net/

12 thg 12, 2013

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Update

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 65 Credit 1-15 Ngày (Out of contract 011->0127 - 99% Done)
► 90 Credit 24-48h (4, 4S, 5 - Supported Blacklist)
► 120 Credit 1-15 Ngày (All iPhone)
http://gsm-server.net/

6 thg 12, 2013

Unlock iPhone 4S, 5, 5C, 5S - Sprint USA

► Unlock iPhone 4S, 5, 5C, 5S - Sprint USA giá 125 Credit (2500k) thời gian 7-21 Ngày
http://gsm-server.net/

4 thg 12, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 55 Credit (1100k) 1-10 Ngày (All iPhone - Out of contract)
► 95 Credit (1900k) 1-15 Ngày (4, 4S, 5)
► 120 Credit (2400k) 1-10 Ngày (All iPhone)
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison Sweden

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison Sweden giãm còn 50 Credit (1000k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

30 thg 11, 2013

Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - Bell Canada

► Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Bell Canada giãm còn 115 Credit (2300k) thời gian 1-10 Ngày
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 5C, 5S - Bell Canada giá 125 Credit (2500k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

26 thg 11, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA - 100% Done

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 55 Credit (1100k) 1-10 Ngày (3GS, 4, 4S, 5 - Out of contract)
► 85 Credit (1700k) 1-10 Ngày (3GS, 4, 4S, 5)
► 100 Credit (2000k) 1-15 Ngày (5C, 5S)
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Softbank Japan

► Unlock iPhone 4 8GB, 4S 16GB - Softbank Japan (Not Supported SN A4S, DZZ) giãm còn 130 Credit (2600k) thời gian 1-15 Ngày
► Unlock iPhone 5 16GB - Softbank Japan [Support All Seri] giãm còn 140 Credit (2800k) thời gian 1-20 Ngày
http://gsm-server.net/

24 thg 11, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 95 Credit (1900k) 24-48h (4, 4S, 5 - Out of contract)
► 115 Credit (2300k) 24-48h (All iPhone)
► 100 Credit (2000k) 1-10 Ngày (5C, 5S)
http://gsm-server.net/

22 thg 11, 2013

20 thg 11, 2013

15 thg 11, 2013

Check IMEI 1-10 giây Full Info [Add: Find My iPhone - Billing Zip Code & SSN]

► Dịch vụ Check IMEI 1-10 giây giãm còn 0.25 Credit / Check (5k / Check)
► Check iPhone Full Info [Add: Find My iPhone - Billing Zip Code & SSN] giãm còn 0.2 Credit / Check (4k / Check)
http://gsm-server.net/check-info-iphone

11 thg 11, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 55 Credit (1100k) 1-7 Ngày (4, 4S, 5)
► 90 Credit (1800k) 1-7 Ngày (5C, 5S)
http://gsm-server.net/

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Find My iPhone]

► Dịch vụ Check IMEI 1-10 giãm còn 0.4 Credit / Check
► Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Find My iPhone] giãm còn 0.3 Credit
http://gsm-server.net/check-info-iphone

9 thg 11, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Fido | Rogers Canada hỗ trợ thêm 5C/5S và giãm còn 82.5 Credit (1650k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA

► Unlock iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S - T-Mobile USA [Clean IMEI] hỗ trợ thêm 5C/5S và giãm giá còn 120 Credit (2400k) thời gian 1-15 Ngày
► Unlock iPhone 4S - Verizon USA [Clean ESN] giãm còn 70 Credit (1400k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange France [ Support Clean | Barred | Not found]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - Orange France [ Support Clean | Barred | Not found] giãm còn 45 Credit (900k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 5C, 5S - Vodafone UK

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 5C, 5S - Vodafone UK [Clean IMEI] giá 100 Credit (2000k) thời gian 1-15 Ngày
► Unlock iPhone 5C, 5S - Vodafone UK [Support Blacklist] giá 120 Credit (2400k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA [Billing Zip Code & SSN]

► Mở lại dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA [Billing Zip Code & SSN] giá 95 Credit (1900k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

1 thg 11, 2013

30 thg 10, 2013

Check IMEI iPhone Carrier, Network & Simlock - Full Info

► Dịch vụ Check IMEI 1-10 giây hoạt động trở lại, giá giãm còn 0.6 Credit / 12.000đ / Check
http://gsm-server.net/check-info-iphone

29 thg 10, 2013

Unlock code All brand | All model AT&T USA

Unlock code All brand | All model AT&T USA - Not iPhone [Stable] - Hỗ trợ Nokia Lumia, Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony, Blackberry, HP, Huawei, ACER, ASUS, Dell, Alcatech, Pantech, Toshiba, Siemens, Philips, Generic, Palm - Giá 20 Credit (400k) thời gian 1-3 Ngày [chạy ổn định]
http://gsm-server.net/

28 thg 10, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - United Kingdom (Anh)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison UK [Support Blacklist] giãm còn 70 Credit (1400k) thời gian 1-12 Ngày
► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone UK [ Support Blacklist ] giãm còn 100 Credit (2000k) thời gian 1-15 Ngày
► Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Orange & T-Mobile UK giãm giá mạnh
http://gsm-server.net/

24 thg 10, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA Working
► 60 Credit (1200k) 1-5 Ngày (3GS, 4, 4S, 5)
► 70 Credit (1400k) 1-5 Ngày (5C, 5S)

[Trên 10 IMEI liên hệ có giá tốt nhất]
http://gsm-server.net/

22 thg 10, 2013

Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Softbank Japan

► Unlock iPhone 4 8GB, 4S 16GB - Softbank Japan (Not Supported SN A4S, DZZ) giãm còn 140 Credit (2800k) thời gian 1-20 Ngày
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 5 16GB - Softbank Japan (Support All Seri) giá 150 Credit (3000k) thời gian 1-20
http://gsm-server.net/

20 thg 10, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telia Sweden

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telia Sweden giãm còn 65 Credit (1300k) thời gian 2-5 Ngày
http://gsm-server.net/

18 thg 10, 2013

Clear iCloud Password - iPhone 4, 4S,5, 5C, 5S, iPad

► Clear iCloud Password - iPhone 4, 4S giá 105 Credit (2100k) thời gian 1-10 Ngày
► Clear iCloud Password - iPhone 5, 5C, 5S, iPad giá 120 Credit (2400k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

15 thg 10, 2013

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN)

► Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN) giá 75 Credit (1500k) cập nhật thời gian còn 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Barred/ Blacklist/ Not found)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Barred/ Blacklist/ Not found) giãm mạnh còn 50 Credit (1000k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4, 4S, 5 - T-Mobile USA (Blacklist/ Notfound)

► Unlock iPhone 4, 4S, 5 - T-Mobile USA (Clean IMEI) giãm còn 125 Credit (2500k) thời gian 1-15 Ngày
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S, 5 - T-Mobile USA (Blacklist/ Notfound) giá 150 Credit (3000k) thời gian 1-20 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison United Kingdom (Support Blacklist)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison United Kingdom (Support Blacklist) giãm còn 73 Credit (1460k) thời gian 3-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Fido / Rogers Canada

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Fido / Rogers Canada giãm mạnh còn 85 Credit (1700k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

14 thg 10, 2013

Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA 100% Working

► Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S - AT&T USA 100% Working
► 25 Credit (500k) 1-5 Ngày (All iPhone)
► 31 Credit (620k) 5-48h (3G,3GS,4,4S,5)
► 35 Credit (700k) 5-48h (5C,5S)
[Trên 10 IMEI liên hệ có giá tốt]

Gía trên chỉ dành cho thành viên mua code trực tiếp trên http://gsm-server.net/

8 thg 10, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Fast

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Fast giãm còn 66 Credit (1320k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

7 thg 10, 2013

Check IMEI iPhone Full Info thời gian 1-10 giây

► Mở lại dịch vụ Check IMEI iPhone Full Info thời gian 1-10 giây giá 0.7 Credit (14k)
http://gsm-server.net/check-info-iphone

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (All IMEI)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (All IMEI) giãm mạnh còn 51 Credit (1020k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

4 thg 10, 2013

Unlock iPhone 5 - T-Mobile USA (Clean IMEI)

Unlock iPhone 5 - T-Mobile USA (Clean IMEI) giãm còn 126 Credit (2520k) thời gian 1-20 Ngày
http://gsm-server.net/

1 thg 10, 2013

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Fast]

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Fast] giãm còn 0.7 Credit thời gian 1-10 Phút
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Support Blacklist)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Support Blacklist) giãm mạnh còn 60 Credit (1200k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support All IMEI)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support All IMEI) giãm còn 13 Credit (260k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Ireland

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Ireland giãm mạnh còn 42 Credit (820k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Movistar Spain (Blacklist)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Movistar Spain (Blacklist) giãm còn 27.5 Credit thời gian 1-3 Ngày giãm còn 27.5 Credit (550k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Switzerland (Thuy Si)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange Switzerland giãm mạnh còn 25 Credit (500k) thời gian 1-24h
► Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland (Clean - Out Of Contract) giãm còn 6 Credit (120k) thời gian 1-3h
iPhone 4S, 5 giãm còn 10 Credit (200k)
http://gsm-server.net/

Unlock code Sony Ericsson All Model (Worldwide)

Unlock code Sony Ericsson All Model (Worldwide) giãm còn 31 Credit (620k) thời gian 3-7 Ngày
http://gsm-server.net/

30 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T 1-30 Phút

Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast [1-30 Phút online 24/7 New Source] giãm còn 2.5 Credit (50k)
http://gsm-server.net/

27 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues Telecom France

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues Telecom France giãm giá cực mạnh còn 5 Credit (100k) thời gian 1-3h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada

Mở lại dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada [New Source] giá 107 Credit (2040k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

26 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [ Support Normal / Unpaid Bill / Not Found ]

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [ Support Normal / Unpaid Bill / Not Found ] FAST giãm còn 15 Credit (300k)
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 5C, 5S - ATT USA Super Fast

Unlock iPhone 5C, 5S - AT&T USA Super Fast giá 12 Credit (240k) thời gian 1-30 Phút
http://gsm-server.net/

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Slow]

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Slow] giãm còn 0.5 Credit (10k)
http://gsm-server.net/

22 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues Telecom France (Phap)

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues Telecom France giãm còn 13 Credit (260k) thời gian 1-2 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Spain

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Spain giãm còn 23 Credit (460k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

18 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast [1-30 Phút]

► Unlock iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast [1-30 Phút online 24/7 New Source] giãm còn 3.5 Credit (70k)
http://gsm-server.net/

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Fast]

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Fast] giãm còn 1 Credit (20k) thời gian 1-10 Phút
http://gsm-server.net/

16 thg 9, 2013

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN)

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN) giãm còn 75 Credit (1500k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist )

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Slow giãm còn 46 Credit (920k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Optus & Virgin Australia (Support Blacklist)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Optus & Virgin Australia (Support Blacklist) Slow giãm còn 5.5 Credit (110k)
http://gsm-server.net/

6 thg 9, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Normal]

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Normal] Slow Service giãm còn 7.5 Credit (150k) thời gian 2-5 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - Telenor Sweden [Out Of Wanrraty Clean]

► Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - Telenor Sweden [Out Of Wanrraty Clean] giãm còn 55 Credit (1100k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4, 4S, 5 - Orange & T-Mobile United Kingdom

► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 4, 4S - Orange & T-Mobile United Kingdom (Clean IMEI) giá 122 Credit (2440k) thời gian 1-2 Ngày
► Thêm dịch vụ Unlock iPhone 5 - Orange & T-Mobile United Kingdom (Clean IMEI) giá 137 Credit (2740k) thời gian 1-2
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA (Billing Zip Code & SSN)

► Mở lại Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA (Billing Zip Code & SSN) giá 35 Credit (700k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

29 thg 8, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Slow

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Slow giãm còn 54 Credit (1080k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

Check iPhone Carrier, Network & Simlock

Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Slow] giãm còn 0.7 Credit (14k) thời gian 1-90 Phút
Thêm dịch vụ Check iPhone Carrier, Network & Simlock [Fast] giá 1.3 Credit (26k) thời gian 1-10 Phút

Lưu ý: source check imei cũ đã bị chặn, quý khách cần check imei vào trang dịch vụ chọn mua dịch vụ, tình trạng chung của toàn thế giới nhé
http://gsm-server.net/

27 thg 8, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist )

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Fast giãm còn 72.5 Credit (1450k) thời gian 24-48h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4, 4S - O2 Germany (Clean IMEI)

Unlock iPhone 4, 4S - O2 Germany (Clean IMEI) giãm còn 37 Credit (740k) thời gian 2-5 Ngày
http://gsm-server.net/

22 thg 8, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Spain - Movistar Spain

Unlock iPhone 5 - Movistar Spain (Blacklist) giãm còn 39 Credit (780k)
Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Movistar Spain (Not Found) giá 20 Credit (400k)
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Spain giãm còn 27.5 Credit (550k)
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 United Kingdom (Anh)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 United Kingdom (Clean IMEI) giãm còn 41 Credit (820k)
Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - O2 United Kingdom [ Semi Blocked / Blacklisted ] giá 66 Credit (1320k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

27 thg 7, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland

Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland (Out Of Contact) giãm còn 7.5 Credit (150k) thời gian 1-3h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support All IMEI)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support All IMEI) giãm còn 14 Credit (280k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist )

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Fast giãm còn 75 Credit (1500k) thời gian 24-36h
http://gsm-server.net/

21 thg 7, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KTF & SK Korea ( Blocked & Blacklist )

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom ( Blocked & Blacklist ) Slow giãm còn 61 Credit (1220k) thời gian 1-5 Ngày
Fast Service giãm còn 76 Credit (1520k) thời gian 1-2 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada giãm còn 31 Credit (620k) thời gian 1-48h http://gsm-server.net/

10 thg 7, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast [1-30 Phút online 24/7] giãm còn 4 Credit (80k) http://gsm-server.net/

Unlock code Blackberry Z10 AT&T

Unlock code Blackberry Z10 AT&T giãm còn 7.5 Credit (150k) thời gian 1-24h http://gsm-server.net/

1 thg 7, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T - T-Mobile USA (My)

Thêm dịch vụ Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Super Fast [1-30 Phút online 24/7] giá 5 Credit (100k)
Unlock iPhone 5 - T-Mobile USA (Only Clean IMEI) 110 Credit (2200k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

iPhone Service (Dich vu iPhone)

Dịch vụ tạo số Seri ảo cho IP4 hạ còn 16 Credit (320k)
Add UDID iPhone, iPad, iPod (Để restore iOS Beta sắp phát hành) hạ còn 10 Credit (200k)
Thêm dịch vụ mua Code Fix SMS and 3G iPhone Sprint giá 7.5 Credit (150k)
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - Vodafone - O2 United Kingdom (Anh)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone United Kingdom [ Support Blacklist ] hạ còn 85 Credit (1700k) thời gian 1-5 Ngày
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - O2 United Kingdom (Clean IMEI) hạ còn 44 Credit (880k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA iPhone

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support Not Found & Blacklist) hạ còn 18 Credit (360k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone - T-Mobile Germany (Duc)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - T-Mobile Germany (Out Of Contact) hạ còn 5 Credit (100k) thời gian 1-24h
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Germany (Out Of Contact) hạ còn 5 Credit (100k) thời gian 1-24h
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - A1 Mobilecom Austria (Ao)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - A1 Mobilecom Austria hạ còn 126 Credit (2520k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange - Swisscom Switzerland

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange Switzerland hạ còn 63 Credit (1260k) thời gian 1-24h
Unlock iPhone 4S, 5 - Swisscom Switzerland (Support Blacklist) hạ còn 62.5 Credit (1250k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (My)

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN) hạ còn 92 Credit (1840k) thời gian 1-15 Ngày http://gsm-server.net/

29 thg 6, 2013

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (My)

Unlock iPhone 4S, 5 - Verizon USA (Clean ESN) Slow giá 95 Credit (1900k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Nhanh (Fast Service)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA Fast Service [8:00 AM -> 12:00 PM] & [9:00 PM -> 11:30 PM] giá 2.25 Credit (45k) thời gian 5 Phút->2h
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA (Billing Zip Code & SSC)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - AT&T USA (Billing Zip Code & SSC) giá 24 Credit thời gian 1-24h
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Sunrise Switzerland (Thuy Si)

Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland (Out Of Contact) giá 10 Credit (200k) thời gian 1-3h
Unlock iPhone 4S - Sunrise Switzerland (Out Of Contact) giá 15 Credit (300k) thời gian 1-3h
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - Sunrise Switzerland (In Contact) giá 45 Credit (900k) thời gian 1-10 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison Sweden (Thuy Dien)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - 3 Hutchison Sweden (Thụy Điển) giá 55 Credit (1100k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Movistar Spain (Tay Ban Nha)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Movistar Spain (Clean) giá 9 Credit (180k) thời gian 1-5 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KTF Korea (Han Quoc)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - KT Freetel Korea & SK Telecom [Normal] Slow Service giá 9.5 Credit( 190k) thời gian 2-5 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 4-4S - Softbank Japan (Nhat)

Unlock iPhone 4 8GB, 4S 16GB - Softbank Japan Nhật (SN ends A4S+ DZZ not supported) giá 145 Credit (2900k) thời gian 1-15 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Phap)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Clean) giá 80 Credit (1600k) thời gian 1-5 Ngày
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Orange France (Support Blacklist - All IMEI) giá 123 Credit (2460k) thời gian 1-2 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues France

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Bouygues Telecom France (Pháp) giá 26 Credit (520k) thời gian 1-2 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA iPhone

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Clean IMEI) giá 13 Credit (260k) thời gian 1-8h
Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - EMEA (Support Not Found & Blacklist) giá 20 Credit (400k) thời gian 1-2 Ngày
http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Telus / KooDo Canada (Fast Service) 37 Credit (740k) thời gian 1-12h
hoặc Slow Service giá 31 Credit (620k) thời gian 2-5 Ngày

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone - 3 Hutchison Australia (Uc)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone ,3 Hutchison Australia (Normal) giá 4 Credit (80k) thời gian 1-3h

nlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - APAC Service (Normal & Not Found)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - APAC Service (Normal & Not Found) giá 35 Credit (700k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net

Check IMEI iPhone Blacklist Korea (Han Quoc)

Check IMEI iPhone Blacklist Korea (Hàn Quốc) giá 0.2 Credit (4000đ) thời gian 5-60 Phút)
http://gsm-server.net

Check IMEI iPhone Blacklist EU (Chau Au)

Check IMEI iPhone Blacklist EU (Châu Âu: UK, Fr, Spain,....) giá 1.7 Credit (34k) thời gian 5-60 Phút
http://gsm-server.net

Check IMEI Blacklist iPhone All Networks

Check IMEI Blacklist iPhone All Networks giá 2.5 Credit (50k) thời gian 5-60 Phút
http://gsm-server.net

Dịch vụ tạo seri ảo cho iPhone 4

iPhone Activation - Virtual Certificate (Dịch vụ tạo số Seri ảo cho IP4) giá 17 Credit (340k) thời gian 5-60 Phút http://gsm-server.net

Unlock iPhone 3GS,4,4S,5 - Viettel Viet Nam

Unlock iPhone 3G,3GS,4,4S,5 - Viettel Viet Nam giá 21 Credit (420k) thời gian 5-60 Phút
http://gsm-server.net

24 thg 6, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Fido-Rogers Canada

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Fido / Rogers Canada (Slow) hạ còn 93 Credit (1860k) thời gian 1-3 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Optus - Virgin Australia (Uc)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Optus & Virgin Australia (Support Blacklist) Fast service giá 8.5 Credit (170k) thời gian 1-24h
hoặc Slow service giá 7 Credit (140k) thời gian 1-3 Ngày
http://gsm-server.net/

21 thg 6, 2013

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Netherlands (Ha Lan)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 - Vodafone Netherlands hạ còn 38 Credit (760k) thời gian 2-5 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland - Swisscom Switzerland (Thuy Si)

Unlock iPhone 3GS, 4 - Sunrise Switzerland (Out Of Contact) hạ còn 10 (200k) Credit thời gian 1-3h
Unlock iPhone 3GS, 4 - Swisscom Switzerland (Out Of Contact) hạ còn 32 Credit (640k) thời gian 1-7 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS-4-4S - STC Saudi Arabia (A Rap)

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - STC Saudi Arabia hạ còn 36 Credit (720k) thời gian 1-2 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone 3GS-4-4S Vodafone Ireland

Unlock iPhone 3GS, 4, 4S - Vodafone Ireland hạ còn 59 Credit (1180k) thời gian 1-3 Ngày http://gsm-server.net/

19 thg 6, 2013

GSM-SERVER

GSM-SERVER.NET: Server Unlock Code iPhone 5,4S,4,3GS,3G,2G - HTC, LG, Nokia Lumia, Sony, Samsung, Motorola, Pantech, ZTE, Huawei, Blackberry, Toshiba, Doro, Sharp,...và nhiều dòng máy khác lên Quốc Tế - Bảo hành vĩnh viễn


Update new version

Thông báo ngày 19-06-2013

19-06-2013 Hiện nay chúng tôi đã sửa xong tất cả các lỗi, nếu user nào còn gặp bất kì vấn đề nào hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất, cám ơn

15 thg 6, 2013

Unlock iPhone T-Mobile USA

Unlock iPhone T-Mobile USA - iPhone 5 (Only Clean IMEI) hạ còn 110 Credit (2200k) thời gian 1-12 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone United Kingdom (Anh)

Unlock iPhone O2 UK (Clean) - iPhone 4S,4,3GS hạ còn 36 Credit (720k) thời gian 1-12 Ngày 
Vodafone UK (Clean) - iPhone 4S,4,3GS hạ còn 55 Credit (1100k) thời gian 2-7 Ngày http://gsm-server.net/

13 thg 6, 2013

Check IMEI iPhone Full Info

Check IMEI iPhone full info hiển thị kết quả ngay lập tức
Kiểm tra thông tin nguồn gốc iPhone, bị khóa bởi nhà mạng nào & trạng thái khóa
1 Check = 0.25 Credit = 5.000 Vnđ http://gsm-server.net/check-info-iphone

Unlock Sony Ericsson AT&T All Model

Unlock Sony Ericsson AT&T All Model giá 25 Credit (500k) thời gian 1-3h http://gsm-server.net

Unlock Nokia Lumia 820-900-920 AT&T

Unlock Nokia Lumia 820,900,920 AT&T giá 5 Credit (100k) thời gian 1-30 Phút http://gsm-server.net

Unlock LG All Model (Worldwide)

Unlock LG All Model (Worldwide) - Tất cả nhà mạng trên thế giới giá 5 Creidt (100k) thời gian 1-3h
Unlock LG (Not Found - New Model) giá 11 Credit (220k) thời gian 1-3h http://gsm-server.net

Unlock Blackberry Z10 AT&T

Thêm dịch vụ Unlock Blackberry Z10 AT&T giá 10 Credit (200k) thời gian 1-24h http://gsm-server.net/

12 thg 6, 2013

Unlock iPhone AT&T USA (My)

Unlock iPhone AT&T USA - iPhone 5,4S,4,3GS,3G,2G chỉ với 0.8 Credit (16.000đ) khi order trực tiếp trên server - thời gian unlock chỉ 1-8h http://gsm-server.net/

Unlock iPhone Korea (Han Quoc)

Unlock iPhone Korea (Blacklist) - iPhone 5,4S,4,3GS chỉ còn 67.5 credit (1350k) thời gian 1-3 ngày (thường là 24h) http://gsm-server.net/

Unlock iPhone Softbank Japan (Nhat)

Unlock iPhone Softbank Japan - iPhone 4,4S hạ còn 145 Credit (2900k) thời gian 3-15 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone Fido/Rogers Canada

Unlock iPhone Fido / Rogers Canada - iPhone 3Gs , 4 , 4S, 5 (Slow) giá 99 Credit (1980k) thời gian 1-3 Ngày http://gsm-server.net/

Unlock iPhone SFR France (Phap)

Unlock iPhone SFR France (Not Found) hạ còn 29 Credit (580k) thời gian 2-48h http://gsm-server.net/

Unlock iPhone Sweden (Thuy dien)

Unlock iPhone 3 Hutchison Sweden - iPhone 5,4S,4,3GS hạ còn 55 Credit (1100k) thời gian 1-3 Ngày
Unlock iPhone Telia Sweden - iPhone 5,4S,4,3GS hạ còn 71 Credit (1420k) thời gian 1-10 Ngày
Unlock iPhone